Billettbestilling/påmelding

Kunstnerisk forskningsuke 2018: En mulighetsstudie – Kunstnerisk utviklingsarbeid i bokform

WORKSHOPEN ER AVLYST

Med: Merete Røstad og Martin Lundell
Sted: Kunsthøgskolen i Oslo, Merete Røstads verksted

Workshopen tar utgangspunkt i prosjektet «En mulighetsstudie – Kunstnerisk utviklingsarbeid i bokform», og prosjektets utgangspunkt er en kommende publikasjon som skal presentere dokumentasjon og refleksjonsmaterialet samlet under stipendiatprosjektet til Merete Røstad. Prosjektet ønsker å undersøke tilblivelsen av denne publikasjonen, parallelt med at den blir til. Det kunstneriske prosjektet har ikke etterlatt seg noen fysisk manifestasjon og publikasjonen blir derfor en viktig del av verket. Dette gjør, etter vår mening, prosjektet godt egnet som utgangspunkt.

Innfallsvinkelen er inspirert av mangelen på forskning rundt prosessene og valgene som blir gjort i utformingen av kunstnerisk utviklingsarbeid i bokform. Valg av publikasjonsform skjer gjerne som en nødvendighet i slutten av et prosjekt hvor bokformgiveren og kunstnerens aktive rolle gjerne blir nedprioritert. Prosjektet vil derfor utfordre sjangeren i format og form gjennom refleksjon under prosessen. Vi ønsker å invitere en observatør til å dokumentere og reflektere over våre samtaler, som «flue på veggen». Og gjennom dette kunne få en dypere forståelse om prosessene bak bokens tilblivelse. Vi tror resultatet vil kunne åpne for diskusjon om dokumentasjon og publisering av kunstnerisk forsking.

Registrer din interesse under, og du vil få tildelt plass ved kapasitet. Frist for påmelding er 18. januar. Du får vite om du har fått tildelt plass innen 22. januar.

Vi beklager, men påmelding til dette arrangementet er nå stengt.

Vennligstkontakt osshvis du ønsker å vite om det fortsatt er tilgjengelige plasser.