Billettbestilling/påmelding

EKD-seminar: fellesdel + workshop: "Karrierebygging ved praktisk ABC i entreprenørskap"

Kurs: Kulturelt Entreprenørskap
Kursholder: Lisbeth Wathne Svinø/Cempe/NMH
Kursbeskrivelse:
Mål med workshop
Økt bevissthet innen viktige temaer for deg som vil bygge og videreutvikle din karriere. Det blir praktisk arbeid som bringer deg videre i din prosess.
Sentrale spørsmål er
• Hvem er du?
• Hva vil du?
• Hva du kan tjene penger på?
• Hvorfor bruke virkemidler fra entreprenørskapsarbeid inn i en kunstnerisk/kulturelt virksomhet?
• Hvordan ta karrieren et skritt videre?

CEMPE
CEMPE står for Centre of Excellence in Music Performance Education, og innebærer at Norges Musikkhøgskole er et Senter for fremragende utdanning i musikkutøving for perioden 2014 – 2018. Senterets visjon er å utdanne fremragende musikere i et globalisert musikkliv i rask endring.
Senterstatus tildeles miljøer i universitets- og høgskolesektoren som framstår som innovative og med dokumentert fremragende kvalitet i eksisterende utdanning. Hensikten med ordningen er å utvikle ny kunnskap og erfaring som også skal spres til andre miljøer. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) står bak tildelingen.

CEMPE har tre hovedmålsettinger:
• Å videreutvikle undervisning og læring knyttet til hovedinstrumentet gjennom å gi studentene et bredt spekter av erfaringer med individuell undervisning og ulike former for gruppeundervisning.
• Å videreutvikle kvaliteten på studentenes egenøving gjennom en kombinasjon av ulike former for individuell undervisning og gruppeundervisning, og ved å se på overføring av kunnskap om øving mellom studenter innen ulike sjangre.
• Å forberede studentene på å kunne fungere proaktivt i et mangfoldig og globalisert musikkliv i rask endring.

Om Kursholder:
Lisbeth Wathne Svinø kombinerer sin musikkbakgrunn med erfaring fra næringslivet, samt kompetanse i kommunikasjon/coaching og tilbyr ulike tjenester inn mot både kulturliv og næringsliv. Lisbeth er en allsidig person som orkestrerer muligheter både for enkeltpersoner, grupper/team og virksomheter.

Lisbeth er fast ansatt ved Norges Musikkhøgskole der hun underviser i valgemnet Professional Portfolio. I tillegg er Lisbeth fagansvarlig for videreutdanningskurset Kulturelt entreprenørskap, et kurs med 15 studiepoeng som nå gjennomføres for 5. gang. Hun underviser i Administrasjon og Ledelse, i tillegg til andre prosjekter.
Via sitt eget selskap arbeider hun bl.a. med veiledning og kursing av kunstnere via Etablerertjenesten, i tillegg til å ha tett samarbeid med Norsk Kulturskoleråd i større prosjekter.

Lisbeth utdannet seg som utøvende klassisk slagverker og som pedagog, ved universiteter og høgskoler i Norge, Danmark, Tyskland og Japan. Hun kan vise til en omfattende karriere som frilansmusiker og solist.
Parallelt med den utøvende karrieren videreutdannet Lisbeth seg innen ulike administrative fag, ledelse og økonomi. Senere også med påfyll fra styrerelaterte fag på BI. Dette ga henne nyttig kunnskap som hun tok i bruk etter en nødvendig karriereendring på slutten av 90-tallet da lammelser i høyre hånd satte en stopper for den utøvende karrieren. Hun har erfaring fra ulike bransjer og fra ulike ledernivåer fra næringslivet.

Lisbeth er en meget erfaren pedagog/veileder/coach, med allsidig undervisnings- og veiledningspraksis. Hun har PCC-sertifisering fra ICF som er den internasjonale bransjeorganisasjonen for coacher. Hun er også sertifisert i den internasjonale atferdsanalysen LIFO®.

Vi beklager, men påmelding til dette arrangementet er nå stengt.

Vennligstkontakt osshvis du ønsker å vite om det fortsatt er tilgjengelige plasser.