Open call til alumni ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS)

Registrering innen 3.juni 2018.

I anledning markeringen av Tegneskolen 200 år, ønsker Kunsthøgskolen i Oslo alle tidligere studenter ved Statens håndverk- og kunstindustriskole (SHKS) velkommen tilbake i Ullevålsveien 5!

Med et ønske om å hente frem igjen SHKS’ legendariske energi for å feire skolens 200 år, inviteres herved alumni ved SHKS til å bidra med sine arbeider i en pop-up utstilling i SHKS’ gamle lokaler i Ullevålsveien 5. Utstillingen vil ha en pre-åpning på kveldstid lørdag 10. november 2018 (deltagere er førsteprioritet) og være åpent for alle søndag 11. november 2018.

Det stilles ingen krav til hva hver enkelt alumni kan stille ut, men samtlige deltagere må følge byggets reguleringsforskrifter ved installering. Deltagelse på utstillingen krever forhåndsregistrering og alle deltagere må selv frakte og installere sine arbeider i installeringsperioden. Se skjema nedenfor for utfylling av obligatoriske opplysninger.*

Vi gleder oss til å feire 200-års jubileet med dere og håper at så mange som mulig bidrar til å gjøre denne pop-up utstillingen uforglemmelig!

* Ettersom SHKS sine gamle lokaler i dag benyttes av Edvard Munch videregående skole vil opprigg finne sted fredag ettermiddag 9. november 2018 – og nedrigg finne sted søndag kveld 11. november 2018. Ved registrering vil det sendes opplysninger om oppmøtetidspunkt for opprigg og nedrigg, reguleringsforskrifter som må følges og generell informasjon om utstillingen. Jubileet dekker ikke kostnader til transport, opphold, opprigg eller nedrigg av det enkelte arbeidet. Det vil bli vakthold i åpningstiden, men jubileet henstiller alumni til å selv delta og formidle eget arbeid i den korte åpningstiden av utstillingen, så langt det lar seg gjøre.

 

Registreringen er nå stengt